Miljö & Kvalité

Vi arbetar ständigt med kvalitets-, miljö-, samt trafiksäkerhetsfrågor

Detta är viktiga ledord för oss och vi strävar hela tiden efter att hålla oss uppdaterade inom dessa områden.

Ett led i detta var vårt kvalitets- och miljöarbete som startade under 2011 och som sedermera resulterade i vår ISO-certifiering 2012 (9001 samt 14001).