Tjänster

Bud & Express är en av våra tjänster vi kan hjälpa dig med om du skulle upptäcka att något blivit glömt..

Godshantering är det vi sysslar med på det stora hela.

Allt från omlastningar till transporter samt lagring i vanligt kall-lager alternativt kyl eller värme-lagring , Bara kontakta oss vid funderingar.

Kylrum som nämnt i punkten ovan kan vi även stå till tjänst med att lagra dina kyl-varor om du kört sönder en kyl eller till exempel behöver mellanlagring.

Verkstad  i egen regi med dom allra flesta reparationerna på hemmaplan.

http://www.sebroschyr.se/erlandssonsakeri/MailView/ Här finns även en broschyr över vad vi sysslar med